THE FOLDING SCREEN

Collection:  Summer 2022

Kích thước:  94x151cm

Chất liệu:

  • Gỗ thịt
  • Lụa

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn:

  • Điện thoại: 0919 285 201
  • Địa chỉ:  Bảo tàng Văn học Việt Nam, Tây Hồ, Hà Nội

SẢN PHẨM LIÊN QUAN