DESK LAMP

Collection:  Summer 2022


Kích thước:  30x55cm


Chất liệu:

  • Gỗ sơn mài

Liên hệ trực tiếp để được tư vấn:

  • Điện thoại:  0919 285 201
  • Địa chỉ:  Bảo tàng Văn học Việt Nam, Tây Hồ, Hà Nội

SẢN PHẨM LIÊN QUAN