PHẠM BÍCH NGỌC

Founder | Nhà thiết kế nội thất.
Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng – Trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp
Là Founder của An Duy Interior, đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất với nền tảng mỹ thuật ứng dụng được đúc kết qua các công trình cùng mong muốn hướng tới triết lý thiết kế phản ánh, đánh thức văn hoá truyền thống cũng như khôi phục các nghề thủ công đang dần mai một.
Việc các thiết kế có sử dụng và kết hợp các vật liệu hoa văn truyền thống không chỉ cho chúng thêm một đời sống mới đương đại hơn mà còn là một thách thức lớn với những người thiết kế. Điều này sẽ giúp một phần nhỏ trong việc tôn vinh và duy trì văn hoá Việt Nam, để từ đó định hình những dấu ấn, phong cách thiết kế riêng của An Duy.

NTK PHẠM NGỌC

Thiết kế nội thất tốt nhất được truyền cảm hứng không bởi xu hướng mà là từ nhu cầu của bạn, ước mơ của bạn và là tất cả những thứ thuộc về bạn!