NHÀ HÀNG THE CLIFF

  • Phong cách thiết kế: Hiện đại pha Chiết trung

  • Địa điểm: Phạm Huy Thông quận Ba Đình

  • Diện tích: 136m2

  • Công năng: Tầng 7, Tầng 8